Home  |  Product  |  Where to buy  |  Review  |  About Us
About Us บริษัท ยาอินไทย จำกัด ( บริษัทในเครือโรงพยาบาลยันฮี ) ผู้ผลิต และ จัดจำหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ครีมยันฮี ( ครีมหมอยันฮี ) , ครีมหน้าขาวยันฮี, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, เครื่องสำอางยันฮี , ฯลฯ มีจัดจำหน่ายทางร้านค้าชั้นนำ อาทิเช่น 7-11, Watson, Family Mart
Contact Us
CallCenter : 02-784-7878