ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม “ ครีมยันฮี ขอบคุณลูกค้า ลุ้นโชคแจกทอง ปี 2014 “ ครั้งที่ 3 ประจำ เดือนสิงหาคม 2557
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล เป็นสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 15 รางวัล ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กันยายน 2557 มีดังต่อไปนี้

1. คุณสุพรรณพร คล้ายอินทร์
2. คุณภัคจีรา บุนนาค
3. คุณศศินันท์ สิทธิเมธิตานันท์
4. คุณพรพิมล ธูปเทียนทอง
5. คุณดาวนภา เพ็ชรนิล
6. คุณมนพัทธ์ ปาณิกบุตร
7. ดญ.อริสรา นาคแกมทอง
8. คุณศรีนภา เปรมแสง
9. คุณเจษฎา ศิลป์ศร
10. คุณแพรว แสนจันทร์
11. คุณชาลิสา สิงห์ประเสริฐ
12. คุณวิมลลักษณ์ นาวิก
13. คุณสุภัสสรา ช่อผูก
14. คุณสุจินต์ เจริญวุฒิธรรม
15. คุณอัจฉราพร กองแก้ว

เงื่อนไขในการรับของรางวัล
1. เอกสารยืนยันสิทธิ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สถานที่รับรางวัล โรงพยาบาลยันฮี
3. เนื่องจากของรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่าของรางวัล
4. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ขอรับของรางวัล ภายใน 30 วันหลังจากมีการประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
5. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
Home  |  Product  |  Where to buy  |  Review  |  About Us
About Us บริษัท ยาอินไทย จำกัด ( บริษัทในเครือโรงพยาบาลยันฮี ) ผู้ผลิต และ จัดจำหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ครีมยันฮี ( ครีมหมอยันฮี ) , ครีมหน้าขาวยันฮี, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, เครื่องสำอางยันฮี , ฯลฯ มีจัดจำหน่ายทางร้านค้าชั้นนำ อาทิเช่น 7-11, Watson, Family Mart
Contact Us
CallCenter : 02-784-7878