ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม “ ครีมยันฮี ขอบคุณลูกค้า ลุ้นโชคแจกทอง ปี 2014 “ ครั้งที่ 1 ประจำ เดือนมิถุนายน 2557
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล เป็นสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 15 รางวัล ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 มีดังต่อไปนี้
1. อภิวัฒน์ วุฒิมานพ
2. คุณอาริยา สังข์ทอง
3. คุณเอกชัย ภาใจธรรม
4. คุณชไมพร หาญไท
5. คุณภัทรภร วีระภัทรวณิช
6. คุณสมร นานอก
7. คุณอรจิรา ประสงค์เกียรติ
8. คุณอรุณรัตน์ เนตรบุตร
9. คุณอามุ้ย แซ่ลิ้ง
10. คุณวงษ์เดือน ทองเจริญ
11. คุณอลิศา ศรีนอก
12. คุณสมบัติ ถาวรจันทร์
13. คุณสุวรรณา บุญเฉย
14. คุณสิมิลัน หลักบุตร
15. คุณเสียมดัง แซ่ลิ้ม

เงื่อนไขในการรับของรางวัล
1. เอกสารยืนยันสิทธิ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สถานที่รับรางวัล โรงพยาบาลยันฮี
3. เนื่องจากของรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่าของรางวัล
4. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ขอรับของรางวัล ภายใน 30 วันหลังจากมีการประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
5. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
Home  |  Product  |  Where to buy  |  Review  |  About Us
About Us บริษัท ยาอินไทย จำกัด ( บริษัทในเครือโรงพยาบาลยันฮี ) ผู้ผลิต และ จัดจำหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ครีมยันฮี ( ครีมหมอยันฮี ) , ครีมหน้าขาวยันฮี, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, เครื่องสำอางยันฮี , ฯลฯ มีจัดจำหน่ายทางร้านค้าชั้นนำ อาทิเช่น 7-11, Watson, Family Mart
Contact Us
CallCenter : 02-784-7878